سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب بدخشان زاده

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / ميكس (۱) / دستيار صدابردار (۴) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   افكت  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تهمت (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   افكت  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب توبه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۳ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۴ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تهمت (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.