سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی مظاهری

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۱۰) / مدير تداركات  (۱۶) فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۲ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۳ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)
  ۴ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۵ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۶ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۷ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۸ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۹ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۲ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۳ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۴ -  قاصدك (۱۳۵۵)
  ۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۶ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۷ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۸ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۹ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.