سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تقی سرشوری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۵) / دستيار فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۲ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۳ -  نقره داغ (۱۳۵۰)
  ۴ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۵ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.