سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد بخش

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار فيلمبردار  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره مينا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۵۷)
  ۲ -  دايره مينا (۱۳۵۷)
  ۳ -  سوته دلان (۱۳۵۶)
  ۴ -  برهنه تا ظهر با سرعت (۱۳۵۵)
  ۵ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۶ -  شطرنج باد (۱۳۵۵)
  ۷ -  ملكوت (۱۳۵۵)
  ۸ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۹ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.