سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ويژه

 

فيلم شناسی :   امور فني صدا (۱) / دستيار ميكس (۲) / افكت  (۶) فيلم شناسی :   امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  طلاق (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   دستيار ميكس   افكت  
 1. افكت  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۲ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۳ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۴ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۵ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۶ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.