سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جلال مغازه ای

 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۱) / ميكس (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   ميكس   امور فني  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   ميكس   امور فني  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۲ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   ميكس   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  لاشخورها (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.