سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شمشاديان

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۹) / نويسنده (۷) / بازيگر (۲) / تبليغات  (۹) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   تبليغات  
 1. دستيار كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۲ -  احساس داغ (۱۳۵۰)
  ۳ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۴ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۵ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۶ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۷ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۸ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۹ -  وسوسه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   تبليغات  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۲ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۳ -  گنج و رنج (۱۳۴۶)
  ۴ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۵ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۶ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۷ -  وسوسه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   تبليغات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۲ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   تبليغات  
 1. تبليغات  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۲ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۳ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۴ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۵ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۶ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۷ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۸ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۹ -  وسوسه (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.