سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر تبريزی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / نوازنده (۱۵) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   تيتراژ  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   تيتراژ  
 1. نوازنده  : (۱۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۲ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۳ -  زن (۱۳۵۶)
  ۴ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۵ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۶ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۷ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۸ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۹ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غربتي ها (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.