سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوسف خليل پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۲ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۴ -  راز (۱۳۵۵)
  ۵ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۶ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۷ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۸ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۹ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.