سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهيلا نصر

 

فيلم شناسی :   مشاور كارگردان (۴) / نويسنده  (۵) فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   نويسنده  
 1. مشاور كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۲ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۳ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۴ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۲ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۳ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۴ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۵ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.