سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج جنتی عطايی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / شعر  (۱۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   شعر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   شعر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۲ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   شعر  
 1. شعر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۲ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۳ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۴ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۵ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۶ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۷ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۸ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۹ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  علي كنكوري (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  فدايي (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.