سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرج اله نسيميان

 زندگينامه  

فرج الله نسيميان تا سال 1338 از جمله شركاي استوديو عصرطلائي بود و بعد از كناره گيري دفتر مستقل «سازمان سينمايي نسيميان» تأسيس كرد. فيلمسازي را از سال 1340 با فيلم «آتشپاره ي تهران» به عنوان نويسنده، كارگردان و تهيه كننده با مشاركت ناجي عقراوي آغاز كرد. ايشان مؤسس دفتر سينمايي سوپرسين فيلم نيز بوده است. تا زمان ترك ايران و اقامت در نيويورك به كار واردات فيلم هاي خارجي اشتغال داشت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / نويسنده (۲) / تهيه كننده  (۶) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۲ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۳ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۴ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۲ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۲ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۳ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۴ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)
  ۵ -  مي ميرم براي پول (۱۳۳۸)
  ۶ -  بازگشت به زندگي (۱۳۳۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.