سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرعباس لطيفی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / منشي صحنه (۱) / بازيگر (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پسرعمو دخترعمو (۱۳۹۵)
  ۲ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پسرعمو دخترعمو (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.