سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد سليمی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۱) / نويسنده (۲) / بازيگر (۱) / پشتيباني توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بهشت گمشده (۱۳۹۷)
  ۲ -  چارسو (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.