سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين يمينی نژاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سينه موبيل (۲) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشقانه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   حمل و نقل  
 1. سينه موبيل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۲ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۲ -  غزال (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.