سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا كوليوند

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس (۱) / حمل و نقل (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دنيا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۲ -  هشت پا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.