سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پيمان حميدی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / مجري طرح (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۴) / جانشين مدير توليد (۴) / مشاور توليد (۲) / دستيار توليد  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شانس، عشق، تصادف (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آس و پاس (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مستانه (۱۳۹۳)
  ۲ -  پس كوچه هاي شمرون (۱۳۹۱)
  ۳ -  رژيم طلايي (۱۳۹۱)
  ۴ -  صداي پاي من (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  دختر شاه پريون (۱۳۸۹)
  ۳ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۴ -  عطش (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. مشاور توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تقاطع (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.