سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهرنوش طبيبی

 

فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي (۶) / چهره پرداز (۵) / دستيار چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سراسر شب (۱۳۹۶)
  ۲ -  من و شارمين (۱۳۹۴)
  ۳ -  آسمان آفتابي نيست (۱۳۹۳)
  ۴ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۵ -  آلبوم (۱۳۸۳)
  ۶ -  چند تار مو (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۲ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۳ -  مهمان (۱۳۸۵)
  ۴ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۵ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.