سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی تهرانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۷) / دستيار كارگردان (۳) / انتخاب بازيگر (۲) / منشي صحنه (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   انتخاب بازيگر   منشي صحنه   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دعوتنامه (۱۳۹۵)
  ۲ -  يك كيلو و بيست و يك گرم (۱۳۹۵)
  ۳ -  از ما بهتران (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   انتخاب بازيگر   منشي صحنه   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جن زيبا (۱۳۹۶)
  ۲ -  دعوتنامه (۱۳۹۵)
  ۳ -  يك كيلو و بيست و يك گرم (۱۳۹۵)
  ۴ -  زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)
  ۵ -  از ما بهتران (۱۳۸۷)
  ۶ -  همخانه (۱۳۸۶)
  ۷ -  عطش (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   انتخاب بازيگر   منشي صحنه   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)
  ۲ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۳ -  زخمي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   انتخاب بازيگر   منشي صحنه   بازيگر  
 1. انتخاب بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)
  ۲ -  همخانه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   انتخاب بازيگر   منشي صحنه   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   انتخاب بازيگر   منشي صحنه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.