سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهمن نادياب

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱۰) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۱۳) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار نورپردازي (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پروانگي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  درياچه ماهي (۱۳۹۵)
  ۲ -  استراحت مطلق (۱۳۹۳)
  ۳ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۴ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۵ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۶ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۷ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۸ -  ننه نقلي (۱۳۹۰)
  ۹ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۱۰ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۳ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۴ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)
  ۵ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)
  ۶ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۷ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۸ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)
  ۹ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۱۲ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۱۳ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۲ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۳ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۴ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۵ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۲ -  غوغا (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.