سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

واروژان هاخبانديان

نام اصلي: واروژان
 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۲) / آهنگساز (۲۲) / نوازنده  (۷) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده  
 1. تنظيم موسيقي  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۲ -  غريبه (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده  
 1. آهنگساز  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بر فراز آسمانها (۱۳۵۷)
  ۲ -  بت (۱۳۵۵)
  ۳ -  حرفه اي (۱۳۵۵)
  ۴ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۵ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۶ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۷ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۸ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۹ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  شهر قصه (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  صبح روز چهارم (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  فدايي (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۲۲ -  حسن كچل (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۲ -  سلام تهران (۱۳۵۶)
  ۳ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۴ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۵ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۶ -  شهر قصه (۱۳۵۲)
  ۷ -  فدايي (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.