سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج رحيم زاده

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده  (۱۰) فيلم شناسی :   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۲ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۳ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۴ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۵ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۶ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۷ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۸ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۹ -  مسافر (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.