سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهراب محمدی

 

فيلم شناسی :   دكور (۱) / آهنگساز (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دكور   آهنگساز   گروه تداركات  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دكور   آهنگساز   گروه تداركات  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گاگومان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دكور   آهنگساز   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستايش (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.