سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا همتی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۴) / چاپ (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  گال (۱۳۶۵)
  ۲ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)
  ۳ -  آزار سرخ (۱۳۵۰)
  ۴ -  مزد خونين (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گال (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آزار سرخ (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.