سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فواد چاومه

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رگ خواب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۲ -  مجردها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رگ خواب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه زن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.