سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / چاپ (۳) / ظهور  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   چاپ   ظهور  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)
  ۲ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   چاپ   ظهور  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۳ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۳ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۴ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.