سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اميری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   خدمات  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گزارش مريم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   خدمات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   خدمات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجوگر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   خدمات  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.