سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فاطمه زيوری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۳) / مدير برنامه ريزي (۲) / منشي صحنه (۶) / دستيار تدوين (۱) / طراح لباس  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)
  ۲ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۳ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماه در جنگل (۱۳۹۴)
  ۲ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)
  ۳ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۴ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۵ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۲ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۳ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)
  ۲ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. منشي صحنه  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۲ -  تعقيب (۱۳۷۴)
  ۳ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۴ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۵ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۶ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   دستيار تدوين   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۲ -  راز كوكب (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.