سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / خواننده (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۲ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۳ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۴ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۵ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۶ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۷ -  ميليونرهاي گرسنه (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   دستيار تداركات  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  علي سورچي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در انتظار شيطان (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.