سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود صفايی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱۳) / بازيگر (۲) / تداركات (۶) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۲ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۴ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۵ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۶ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۷ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۸ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۹ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  آن ها زندگي را دوست داشتند (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  لاشخورها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۲ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۲ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۳ -  آن ها زندگي را دوست داشتند (۱۳۴۲)
  ۴ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۵ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۶ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.