سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سارو آراكليان

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / عكس (۱) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   دستيار لباس   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   دستيار لباس   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چون باد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   دستيار لباس   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاكلي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   دستيار لباس   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاكلي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   دستيار لباس   دستيار صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۲ -  شب حادثه (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.