سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نصراله زمرديان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۷) / مشاور كارگردان (۱) / منشي صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خبرچين (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۲ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۳ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۴ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۵ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۶ -  قصه ماهان (۱۳۵۲)
  ۷ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هياهو (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نواب (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.