سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

معصومه شاه نظری

 

فيلم شناسی :   تدوين (۶) / دستيار تدوين (۱) / صداگذار (۱) / ميكس (۲) / سينك صدا  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   صداگذار   ميكس   سينك صدا  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۲ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۳ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۴ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۵ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)
  ۶ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   صداگذار   ميكس   سينك صدا  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نرگس (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   صداگذار   ميكس   سينك صدا  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   صداگذار   ميكس   سينك صدا  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۲ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   صداگذار   ميكس   سينك صدا  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.