سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ضياء

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / نوازنده (۱) / خواننده (۲) / خوشنويسي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   نوازنده   خواننده   خوشنويسي  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   نوازنده   خواننده   خوشنويسي  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   نوازنده   خواننده   خوشنويسي  
 1. خواننده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۲ -  افق روشن (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   نوازنده   خواننده   خوشنويسي  
 1. خوشنويسي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.