سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيكاوس باكيده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گويندگان (۱) / گوينده گفتار متن  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گويندگان   گوينده گفتار متن  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مانا (۱۳۸۷)
  ۲ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۳ -  زن زيادي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گويندگان   گوينده گفتار متن  
 1. گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گويندگان   گوينده گفتار متن  
 1. گوينده گفتار متن  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خورشيد مصر (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.