سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد قربانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  يك اتفاق ساده (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنان ونوسي، مردان مريخي (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.