سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا آذين

 

فيلم شناسی :   نورپرداز (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نورپرداز   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.