سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

الهه موسوی

 

فيلم شناسی :   نور (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱) فيلم شناسی :   نور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
  1. نور  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   نور   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
  1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
    (۱۳۸۰)

    ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.