سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سورن

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تنظيم موسيقي (۱) / نوازنده  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   نوازنده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   نوازنده  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۲ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۳ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۴ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۵ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۶ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۷ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)
  ۸ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۹ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۱۱ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۱۲ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)
  ۱۳ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.