سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نورالدين آزاد

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / گروه توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / جانشين مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   گروه توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   جانشين مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   گروه توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   جانشين مدير تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   گروه توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   جانشين مدير تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)
  ۲ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   گروه توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   جانشين مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   گروه توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   جانشين مدير تداركات  
 1. جانشين مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.