سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد محمدی

 

فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از (۱) / امور مالي (۸) / دستيار دكور  (۱) فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   امور مالي   دستيار دكور  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   امور مالي   دستيار دكور  
 1. امور مالي  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  شام عروسي (۱۳۸۴)
  ۶ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۷ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۸ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   امور مالي   دستيار دكور  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.