سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا جزائی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / سانسيتومتري (۱۰) / دستيار لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   سانسيتومتري   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   سانسيتومتري   دستيار لابراتوار  
 1. سانسيتومتري  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۲ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۳ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۴ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۵ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۶ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)
  ۷ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۸ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۹ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   سانسيتومتري   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.