سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين خسروی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / خدمات (۱) / خوشنويسي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خدمات   خوشنويسي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۲ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خدمات   خوشنويسي  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خدمات   خوشنويسي  
 1. خوشنويسي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.