سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سخن سنج

  تاريخ و محل تولد
سيزدهم آبان ماه سال 1306
تهران

 زندگينامه  

محمد سخن سنج متولد 1306 تهران است. وي فعاليت حرفه اي تئاتر را سال 1323 با بازي در نمايش «هرجايي» آغاز كرد. او نخستين بار سينما را در فيلم «مشهدي عباد» به كارگرداني صمد صباحي به عنوان بازيگر تجربه كرد. از ديگر فعاليت هاي جنبي سخن سنج ميتوان به تأسيس «آژانس هنرپيشگان ايران» و 1337 مؤسسه «لانسمان» اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۵) / تهيه كننده (۱) / مدير تهيه (۴) / مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۳) / تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چوب خدا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چوب خدا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۲ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۳ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۴ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۵ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چوب خدا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۲ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۳ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۴ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ول معطلي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۲ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۳ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۲ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.