سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شاهرخ فرهنگيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار صحنه (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.