سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحيم منصوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۲) / گروه صحنه (۲) / مجري دكور (۲) / دكور (۲) / مسئول لباس (۲) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  خلبان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۲ -  ابليس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۲ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.