سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ماسيس مانوكيان

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۴) / ميكس (۵) / افكت  (۳) فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   افكت  
 1. صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۲ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۳ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۴ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   افكت  
 1. ميكس  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۲ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۳ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۴ -  صمد و فولاد زره ديو (۱۳۵۱)
  ۵ -  تجاوز (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   صدابردار   ميكس   افكت  
 1. افكت  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۲ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۳ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.