سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامل دزدار بادكوبه ای

 

فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده (۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)
  ۲ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جاده (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جميل (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۲ -  يك اتفاق ساده (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.