سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی كنگرانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / مدير تهيه (۱) / مدير توليد (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير توليد   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۲ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير توليد   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  برهنه تا ظهر با سرعت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير توليد   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ملكوت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير تهيه   مدير توليد   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كلاغ (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.