سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / بازيگر (۴) / دستيار چهره پرداز (۱) / حمل و نقل (۱) / تيتراژ  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار چهره پرداز   حمل و نقل   تيتراژ  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غول (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار چهره پرداز   حمل و نقل   تيتراژ  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  توهم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار چهره پرداز   حمل و نقل   تيتراژ  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۲ -  برادر كشي (۱۳۵۷)
  ۳ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۴ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار چهره پرداز   حمل و نقل   تيتراژ  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار چهره پرداز   حمل و نقل   تيتراژ  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   دستيار چهره پرداز   حمل و نقل   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۲ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۳ -  توبه (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.